Свято Трійці (варіант 2)

Знаходиться в обігу з  14 травня 2004 року. 

Пам’ятна  монета  “Свято Трійці” номіналам  5 гривень,  присвячені одному з найбільших християнських свят на честь Трійці, яке святкують на 50-й день після Великодня (п’ятидесятниця, зелені свята).

Продовжують серію “Обрядові свята України”.
Монету виготовлено із  нейзильберу, якість – звичайна,   маса – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж   – до 50 000 штук. Гурт монети –  рифлений.
Автори: ескізів – Микола Кочубей, моделей – Роман Чайковський.
На аверсі монет зображено вінок-оберіг із квітів, усередині якого розміщено малий Державний Герб України, а над ним рік карбування монети – 2004. Зліва і справа – стилізовані житні колоскі, маківки та волошки. Під вінком розміщено написи:
УКРАЇНА, 5 ГРИВЕНЬ; логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено гурт дівчат, прикрашених квітами, стрічками, вінками, серед яких центральна постать – “дівчина-тополя”. Угорі над гуртом – символічне зображення святої Трійці, по обидва боки від якого півколом розміщено напис: СВЯТО ТРІЙЦІ.