Ластівчине гніздо

Знаходиться в обігу з  28 травня 2008 р.

Монета  присвячена одній з перлин Південного Криму – Ластівчиному гнізду, побудованому в 1912 році інженером-архітектором Шервудом.

Продовжують серію “Пам’ятники архітектури України”.
Монету виготовлено із  срібла 925 проби, якість – “пруф”,   вага в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,00 мм, тираж   – 4 000 штук. Гурт монети –  гладкий.
Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук (аверс ), Борис Груденко (реверс ).
Автори моделей – Анатолій Дем’яненко, Володимир Атаманчук.
На  аверсі монети зображено морську хвилю і чайку, угорі – малий Державний Герб України та півколом напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, розміщено напис 50/ ГРИВЕНЬ/ 2008 а також позначення металу, його проби Au 900, маси в чистоті – 15,55. На монеті розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На  реверсі монети на тлі гори і моря зображено пам’ятку архітектури – Ластівчине гніздо на скелі та розміщено напис – ЛАСТІВЧИНЕ ГНІЗДО (ліворуч).