Микола Боголюбов

Знаходяться в обігу з 20 серпня 2009 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена 100-річчю від дня народження Миколи Боголюбова – одного із засновників сучасної фундаментальної науки, основоположника шкіл нелінійної механіки та статистичної фізики. Надзвичайний науковий талант Миколи Миколайовича дав змогу здійснити важливі для всієї світової науки відкриття в різних галузях. Його ім’я присвоєно Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України.
Продовжують серію “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 35 000 штук.
Автори: ескізів і моделей – Володимир Атаманчук.
На аверсі монети зображено графік та фрагменти формули з теорії нелінійних коливань та теоретичної фізики, на дзеркальному тлі вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ та логотип Монетного двору Національного банку України, унизу на матовому тлі – номінал 2 ГРИВНІ (унизу), рік карбування монети 2009 (ліворуч).
На реверсі монети в центрі зображено портрет М. Боголюбова, на матовому тлі розміщено фрагмент формули, унизу на дзеркальному тлі розміщено напис півколом МИКОЛА БОГОЛЮБОВ та роки життя 1909 (ліворуч), 1992 (праворуч).