Миколаївська церква. 1693 р. м. Глухів Сумської обл.

Споруджено будівничим М. Єфимовим. Планувально-просторову структуру побудовано за традиціями народного дерев’яного зодчества. Квадратний бабинець, восьмигранна нава та гранчастий вівтар згруповано на одній осі із заходу на схід.

Первісно кожний складовий об’єм мав самостійне восьмигранне шатрове завершення з заломами. У 1871 р. баню над бабинцем було
розібрано, із західного боку прибудовано притвор з дзвіницею, що порушило
традиційний образ церкви. Декоративно-пластичне вирішення храму стримане, наближене за характером до ренесансного.

План церкви                                            Загальний вигляд церкви з південного сходу