Миколаївська церква. 1792 р. м. Васильків Київської обл.

За типологічними ознаками належить до хрещатих, триапсидних, одноверхих. Над середохрестям на невисокому гранчастому підбаннику височіє
восьмигранна баня, із західного боку до притвору примикає двоярусна дзвіниця.

Фасади храму почленовано пілястрами, рустами, увінчано фронтонами, що засвідчує утвердження в його архітектурно-пластичному вирішенні класицистичної стилістики.

Фрагмент інтер’єру церкви
Загальний вигляд церкви з північного заходу