Миколаївська церква з с. Зелене. 1817 р. Київ

У 70-х роках XX ст. церкву реставровано і перевезено до Музею народної
архітектури та побуту України в Києві (Пирогове). За типологічними ознаками
храм тридільний, одноверхий. У плані прямокутні, рівноширокі бабинець і вівтар завершуються двосхилими дахами.

Квадратна, перекрита восьмигранною банею з декоративною маківкою нава домінує в масі споруди. До вівтаря прибудовано ризницю. З трьох боків, крім західного, по нижньому ярусу всі зруби поєднує опасання на випусках вінців. В експозиції музею пам’ятка репрезентує традиції подільської школи дерев’яного храмового зодчества.

Фрагмент іконостаса
Загальний вигляд церкви в єкспозиції музею