Сергій Лифар

Знаходиться в обігу з 25 лютого 2004 року.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, присвячена 100-річчю від дня народження видатного артиста балету, балетмейстера, педагога та теоретика балетного мистецтва Сергія Михайловича Лифаря (1904-1986 рр.), який народився у м. Києві. З 1929 року Серж Лифар – перший танцівник, хореограф та педагог театру “Гранд-Опера” в Парижі, якого називали “поетом руху”. Він створив свою систему виховання танцівника.

Продовжує серію “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 31 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Автори: ескізів – Оксана Терьохіна, Наталія Домовицьких; моделей – Святослав Іваненко, Володимир Атаманчук.
На аверсі на тлі рельєфного квадрата зображено стилізовану фігуру танцівника в образі Ікара (одна з найвідоміших ролей Лифаря), праворуч на дзеркальному тлі монети розміщено малий Державний Герб України, написи півколом: УКРАЇНА, 2004, 2 ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України
На реверсі монети зображено профіль Сержа Лифаря (звернений праворуч) і напис у два рядки СЕРЖ ЛИФАР (унизу) та праворуч півколом роки життя 1904-1986.