Скіфське Золото

Знаходиться в обігу з 26 квітня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена надзвичайно важливому етапу в історії розвитку ювелірного мистецтва на території України – скіфському періоду (VII – IІI століття до н.е.). Це самобутнє ювелірне мистецтво знайшло відображення в образах тварин, які прикрашали військове спорядження, предмети культу, одяг тощо.

Продовжує серію “Найменша золота монета”.
Монета виготовлена з золота 999,9 проби, маса у чистоті 1,24 г. Діаметр монети 13,92 мм, гурт – гладкий, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед, тираж – до 10000.
Автор ескізів – Володимир Дем’яненко (аверс), Борис Груденко (реверс). Автор моделей – Володимир Дем’яненко, Роман Чайковський.
На аверсі монети в намистовому колі розміщено малий Державний Герб України, над яким – рік карбування монети 2005; між намистовим колом і кантом монети – написи: УКРАЇНА (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також позначення металу, його проби – Au 999,9 (ліворуч), маса – 1,24 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено золоту бляшку у вигляді рельєфної профільної фігури скіфського вершника, знайдену у 1830 році під час археологічних розкопок кургану Куль-Оба поблизу міста Керч.