Спаський собор у Чернігові

Знаходяться в обігу з 24 червня 1997 року.

Пам’ятна монета номіналом 20 гривень присвячена визначній пам’ятці архітектури Київської Русі – собору Святого Спаса, закладеному у 1033-1034 роках чернігівським князем Мстиславом Володимировичем.

Продовжує серію “Духовні скарби України”.
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу у чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 5000 штук.
Автори: ескізів – Олександр Івахненко і Анатолій Сніжко, моделей – скульптор Роберт Котович.
На лицьовому боці монети (аверсі) в центральному колі, обрамленому стилізованим рослинним орнаментом, розміщено зображення фрагмента копії фрески XI ст. “Свята Текля”. Вгорі – зображення Державного герба України і по колу напис УКРАЇНА, внизу написи: 1997 – рік карбування монети та у два рядки 20 ГРИВЕНЬ – позначення номінальної вартості монети. Слово ГРИВЕНЬ розміщено по колу. Ліворуч і праворуч від числа 20 розміщені позначення і проба дорогоцінного металу Аg 925 та його вага у чистоті 31,1. Вся композиція обрамлена по колу намистовим узором.
На зворотньому боці монети (реверсі) в центрі розміщено зображення західного фасаду Спаського Собору. По колу написи: ліворуч ЧЕРНІГІВ, вгорі СПАСЬКИЙ СОБОР, праворуч ХI ст. Написи відокремлені один від одного солярними знаками. Внизу зображено стрічку з написом на ній ДУХОВНІ СКАРБИ УКРАЇНИ.