Василь Симоненко

Знаходиться в обігу з 25 грудня 2008 року.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, присвячена поетові, прозаїку, журналісту, який посів гідне місце в плеяді “шестидесятників”, Василю Андрійовичу Симоненку. Творчість поета відіграє значну роль в українській літературі ХХ ст. і є взірцем високої громадянськості. У ній важливе місце посідає патріотична тема – любові до України та українців.
Продовжує серію “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 35 000 штук.
Автори ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Автор моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким праворуч напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК УКРАЇНИ; номінал – 2/ ГРИВНІ, рік карбування монети – 2008 (унизу) та зображено стилізовану композицію, що ілюструє вірш поета “Лебеді материнства” та логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч).
На реверсі зображено портрет Василя Симоненка, праворуч на тлі стилізованого вербового листя розміщено напис ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО/ 1935 – 1963, по колу напис – МОЖНА ВСЕ НА СВІТІ ВИБИРАТИ, СИНУ, (угорі), ВИБРАТИ НЕ МОЖНА ТІЛЬКИ БАТЬКІВЩИНУ (унизу).