Монета Вікентій Хвойка

Монета знаходиться в обігу з 29 березня 2000 року. Ювілейна монета номіналом 2 гривні, присвячена 150-річчю від дня народження Вікентія В’ячеславовича Хвойки (1850-1914).

Видатного українського археолога – першовідкривача пам’яток трипільської (4-2 тис. до н.е.), зарубинецької (3 ст. до н.е.- 4 ст. н.е.) та черняхівської (2-7 ст. н.е.) культур, а також скіфських та східнослов’янських пам’яток. Один із засновників Київського Міського музею (нині – Національний музей історії України).

Монета Вікентій Хвойка

Монета Вікентій Хвойка

Продовжує серію “Видатні особистості України”.Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – поліпшена. Діаметр монети 31 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 20000 штук.

Автори: ескізів – Олександр Івахненко, моделей – Володимир Атаманчук.

На лицьовому боці монети (аверсі) у центрі концентричних кіл, розділених солярними знаками, зображено Державний герб України в оточенні керамічних виробів трипільської культури, відкритих В.Хвойкою під час археологічних досліджень. На монеті розміщено стилізовані написи у чотири рядки: УКРАЇНА, 2000, ДВІ, ГРИВНІ .

На зворотньому боці монети (реверсі) розміщено погрудний портрет вченого та кругові стилізовані написи: ВІКЕНТІЙ ХВОЙКА і 1850-1914.