Вознесенський собор Флорівського монастиря. 1722-1732 рр. Київ

План Киева 1695 р., складений І. Ушаковим, засвідчує існування дерев’яних споруд монастиря. Після пожежі 1718 р. на місці дерев’яної церкви Флора і
Лавра було закладено Вознесенський собор. Із завершенням будівництва (1732 р.) він став центром композиції монастирського комплексу.

Після пожежі 1811 р. собор, як і інші споруди комплексу, було відбудовано під наглядом архітектора А. Меленського. У планувальній структурі храму поєднано дві тенденції- хрещатобаневих храмів, характерних для зодчества епохи Київської Русі, і триверхих, традиційних для народного дерев’яного будівництва. У плані собор тринавовий, триапсидний, триверхий, з розміщенням бань по осі з заходу на схід. Стримане архітектурно-пластичне вирішення карнизів, обрамлення вікон, обриси завершень
позначено бароковою стилістикою.

Фрагмент інтер’єру собору
Загальний вигляд собору