Водохреще (варіант 2)

Знаходиться в обігу з  18 грудня 2006 р.

Пам’ятна  монета  “Водохреще” номіналам  5 гривень,  присвячена одному із значних свят православ’я, яке відзначається 19 січня.
Продовжують серію “Обрядові свята України”.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, вага – 16,54 г, діаметр – 35,0  мм,  тираж – 75 000 штук. Гурт монети – рифлений.
Автори: ескізів – Микола Кочубей, моделей – Володимир Атаманчук, Роман Чайковський.
На  аверсі монети зображена композиція з церковної чаші та українських жіночих прикрас, які тримають голуби, над нею – малий Державний Герб України; під композицією розміщено написи – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ/ 2006. На монеті ліворуч і праворуч розміщено стилізовані крижані гілки з крижинками, а також – логотип Монетного двору Національного банку України.
На  реверсі монети ображено багатофігурну композицію – над ополонкою у вигляді хреста, в якій голографічно зображена вода, проводиться молебень, ліворуч півколом розміщено напис: ВОДОХРЕЩЕ.
Бытовая техника AEG Украина